กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 2

px-sale

 เป็นกิจการเพื่อสวัสดิการในการตอบสนองความต้องการ สินค้า อุปโภค บริโภค และบริการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้าง ขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลและครอบครัว ให้สามารถดำรงชีพ ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

สินค้าลดราคาประจำเดือน มีนาคม 2560

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%9a

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2-1

แบบฟอร์มสมัคร โครงการเสริมสร้างสวัสดิการระบบประกันภันกลุ่มสำหรับทหารกองประจำการ

ไฟล์โครงการฯp0001

ขอแสดงความยินดี กับสมาชิกใหม่ในการใช้บริการเงินเชื่อของกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ.สาขา ทภ.2 จำนวน 16 นาย

1.ส.ต.ณิสิทธ  จันทรากูลพงษ์           หน่วย ศปภอ.ทบ.2

2.ส.ต.พงษ์พัฒน์  ชนิดนอก              หน่วย ศปภอ.ทบ.2

3.ส.ท.จักรพันธ์  ดวงเจียน                หน่วย ศปภอ.ทบ.2

4.ส.ต.กิตติศักดิ์  คำภูแสน                หน่วย ศปภอ.ทบ.2

5.ส.ต.บำรุง         ไชยสุระ                 หน่วย ศปภอ.ทบ.2

6.ส.ต.วิเชียร       โพพนา                  หน่วย ศปภอ.ทบ.2

7.ส.ท.จีระศักดิ์   ทับหัวหนอง           หน่วย ศปภอ.ทบ.2

8.ส.ท.ตรัยโรจน์  บุญยะไวโรจน์        หน่วย ศปภอ.ทบ.2

9.ส.ต.ศักดิ์ชัย     บุญอยู่                   หน่วย ศปภอ.ทบ.2

10.ส.ต.วรราวุฒิ   วังภูมิใหญ่           หน่วย ศปภอ.ทบ.2

11.ส.ต.รังสรรค์    จงสูง                     หน่วย ศปภอ.ทบ.2

12.ส.ต.ทัตพงษ์   มากนวล               หน่วย ศปภอ.ทบ.2

13.ส.ท.สนธยา    ปักกะตา               หน่วย ศปภอ.ทบ.2

14.ส.ท.ยุทธนา    สิงกิ่ง                   หน่วย ศปภอ.ทบ.2

15.ส.ท.เรวัตร      ลดกระโทก           หน่วย ศปภอ.ทบ.2

16.ส.อ.สวาท     นาไพวรรณ            หน่วย ศปภอ.ทบ.2

ขอแสดงความยินดี กับสมาชิกใหม่ในการใช้บริการเงินเชื่อของกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ ทบ.สาขา ทภ.2 จำนวน 7 นาย

             1.ร.ต.เชาวลิตร    แก้วรัมย์         หน่วย ช.พัน.201

            2.ส.ต.จักรพงษ์    โชครัมย์         หน่วย ช.พัน.201

            3.ส.ต.พิชิตชัย      ห้วยมะเดื่อ     หน่วย ช.พัน.201

            4.ส.ต.พิทยาธร     กุยรัมย์          หน่วย ช.พัน.201

            5.ส.ต.สุวินัย         จันแดง           หน่วย ช.พัน.201

            6.ส.ต.อนุกูล         ชลมงคล       หน่วย ช.พัน.201

            7.ส.ต.พรพจน์       เฉียบสูงเนิน  หน่วย ช.พัน.201

ลดราคาสินค้า วันแม่แห่งชาติ 12 – 19 ส.ค.59

จำหน่าย กล้อง IP Camera ราคา 2,490 บ.

สินค้าลดราคาประจำเดือน สิงหาคม 2559

 

Advertisements